Máy rửa bát

SMV46MX03E

SMV46MX03E

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành: 2 năm - Giá: 32,190,000
Tìm hiểu thêm
SMU68N25EU

SMU68N25EU

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành: 2 năm - Giá: 35,950,000
Tìm hiểu thêm
SMS88TI03E

SMS88TI03E

- Xuất xứ: Germany - Bảo hành: 2 năm - Giá: 46,800,000
Tìm hiểu thêm
SMS63L02EA

SMS63L02EA

- Xuất xứ: Turkey - Bảo hành: 2 năm - Giá: 19,800,000
Tìm hiểu thêm
SMS63L08EA

SMS63L08EA

- Xuất xứ: Turkey - Bảo hành: 2 năm - Giá: 21,500,000
Tìm hiểu thêm
SMS50E88EU

SMS50E88EU

- Xuất xứ: Germany. - Bảo hành 2 năm. - Giá: 27,900,000
Tìm hiểu thêm
SMS25CW05E

SMS25CW05E

- Xuất xứ: Ba Lan - Bảo hành: 2 năm - Giá: 23,590,000
Tìm hiểu thêm
SMS25CI05E

SMS25CI05E

- Xuất xứ: Spain - Bảo hành 2 năm. - Giá: 24,900,000
Tìm hiểu thêm
SMI46IS03E

SMI46IS03E

- Hãng sản xuất: Bosch- Germany - Bảo hành: 2 năm. - Giá: 30,500,000
Tìm hiểu thêm
SMS46MI05E

SMS46MI05E

- Hãng sản xuất: Bosch- Germany - Bảo hành: 2 năm. - Giá: 34,500,000  
Tìm hiểu thêm