Bàn là

TDA2301GB

- Xuất xứ: P.R.C

- Bảo hành 2 năm

- Giá: 1,400,000

* Công suất: 2000 w
* Palladium-glissée ceramic
* Hơi nước liên tục 90 g / phút
* Kiểm soát biến hơi nước
* Kiểm soát biến nhiệt độ
* Chức năng phun nước
* Bồn nước 220ml
* Tự động tắt
* Dây nối dài 2 m
* Công suất: 2000 w
* Palladium-glissée ceramic
* Hơi nước liên tục 90 g / phút
* Kiểm soát biến hơi nước
* Kiểm soát biến nhiệt độ
* Chức năng phun nước
* Bồn nước 220ml
* Tự động tắt
* Dây nối dài 2 m