Bàn là

TDA3010GB

- Xuất xứ: P.R.C

- Bảo hành 2 năm

- Giá: 2,950,000

* Công suất: 2400 w
* Palladium-glissée ceramic
 
* Hơi nước liên tục 150 g / phút
* Kiểm soát biến hơi nước
* Kiểm soát biến nhiệt độ
* Chức năng phun nước
* Bồn nước 320ml
* Tự động tắt
* Dây nối dài 3 m
* Công suất: 2400 w
* Palladium-glissée ceramic
 
* Hơi nước liên tục 150 g / phút
* Kiểm soát biến hơi nước
* Kiểm soát biến nhiệt độ
* Chức năng phun nước
* Bồn nước 320ml
* Tự động tắt
* Dây nối dài 3 m