• BẾP TỪ HMH.PVJ631FB1E 60CM

  BẾP TỪ HMH.PVJ631FB1E 60CM

  25.750.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 3 vùng nấu cảm ứng từ
  Vùng nấu lớn bên trái: 1 x Ø 280 mm, 2.6 KW
  1 vùng nấu lớn kết hợp: 180 x 388 mm,3.6 KW
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước
  • Công nghệ điều khiển chọn trực tiếp với 17 mức gia nhiệt
  • Chức năng gia nhiệt nhanh, giữ ấm thực phẩm
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Chức năng kết hợp vùng nấu: cho phép sử dụng những nồi/ đĩa nướng hình chữ nhật hoặc kích thước lớn trên 2 vùng nấu có thể kết hợp với nhau
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ HMH.PID631BB1E 60CM

  BẾP TỪ HMH.PID631BB1E 60CM

  20.900.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 3 vùng nấu cảm ứng từ
  Vùng nấu bên trái: 1 x Ø 320 mm, 2.6 KW (có thể tăng đến 4.4 KW)
  Vùng nấu sau bên phải: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  Vùng nấu trước bên phải: 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 09 mức gia nhiệt
  • Chức năng gia nhiệt nhanh, giữ ấm thực phẩm
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ DOMINO HMH.PIB375FB1E 30CM

  BẾP TỪ DOMINO HMH.PIB375FB1E 30CM

  18.900.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 2 vùng nấu cảm ứng từ
  Vùng nấu sau: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  Vùng nấu trước: 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 09 mức gia nhiệt
  • Chức năng khởi động nhanh, khởi động lại
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ HMH.PPI82560MS 78CM

  BẾP TỪ HMH.PPI82560MS 78CM

  19.600.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 2 vùng nấu cảm ứng từ
   Công suất 1.8 kW, có chức năng tăng cường công suất đến 3.1 kW
   Mặt gốm thủy tinh Schott, vác 2 cạnh trước và sau, viền inox 2 cạnh bên và phía dưới.
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 09 mức gia nhiệt
  • Chức năng gia nhiệt nhanh, giữ ấm thực phẩm
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ HMH.PXX975DC1E 90CM

  BẾP TỪ HMH.PXX975DC1E 90CM

  57.590.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 5 vùng nấu cảm ứng từ
  1 x Ø 400mm x 240mm, 3.3 KW (có thể tăng đến 3.7 KW) hoặc 2 x Ø 200mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW);
  1 x Ø 300mm x 240mm, 2.6 KW (có thể tăng đến 3.7 KW);
  1 x Ø 400mm x 240mm, 3.3 KW (có thể tăng đến 3.7 KW) hoặc 2 x Ø 200mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW);
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước, viền inox 2 cạnh bên
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 17 mức gia nhiệt
  • Tự nhận diện nồi chảo, vùng nấu có thể kết hợp hoặc tách nhỏ ra
  • Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ HMH.PXE675DC1E 60CM

  BẾP TỪ HMH.PXE675DC1E 60CM

  36.000.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 4 vùng nấu cảm ứng từ
  Vùng nấu bên trái: 1 x Ø 380 x 240mm, 3.3 KW (có thể tăng đến 3.7 KW); hoặc 2 x Ø 190mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
  Vùng nấu sau bên phải: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  Vùng nấu trước bên phải: 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước, viền inox 2 cạnh bên
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 17 mức gia nhiệt, cảm biến chiên
  • Chức năng gia nhiệt nhanh, giữ ấm thực phẩm
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Hẹn giờ đến 99 phút
 • BẾP TỪ HMH.PID675DC1E 60CM

  BẾP TỪ HMH.PID675DC1E 60CM

  28.900.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • 3 vùng nấu cảm ứng từ
  Vùng nấu bên trái: 1 x Ø 210/ 260/ 320 mm,          2.2/ 2.6/ 3.3 KW (có thể tăng đến 4.4 KW)
  Vùng nấu sau bên phải: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW)
  Vùng nấu trước bên phải: 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.7 KW)
  • Mặt gốm thủy tinh Schott, vác cạnh trước, viền inox 2 cạnh bên
  • Công nghệ điều khiển “DirectSelect” với 17 mức gia nhiệt
  • Chức năng gia nhiệt nhanh, giữ ấm thực phẩm, cảm biến chiên
  • Tự nhận diện nồi chảo
  • Hẹn giờ đến 99 phút