HMH Việt Nam Tầm Soát Sức Khỏe Toàn Diện Cho CBNV

Mục lục [ Hiển thị ]

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Luật lao động về việc đảm bảo công tác chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe người lao động, luôn đảm bảo mọi quyền lợi chăm sóc tốt nhất cho nhân viên, hằng năm, HMH Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên là hoạt động thường niên mà Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại HMH Việt Nam luôn chú trọng. Bởi điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty đối với đời sống và sức khỏe của nhân viên. Đó là sự động viên kịp thời để tất cả cán bộ nhân viên thêm nỗ lực và cống hiến sáng tạo vì sự phát triển của công ty. Hơn nữa, đây đồng thời cũng được coi là một điểm sáng trong hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty. Buổi thăm khám đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn bộ nhân viên công ty.

Hình ảnh khám sức khỏe định kỳ của CBNV HMH Việt Nam:

 

Bình luận về bài viết