HMH Việt Nam thông báo tình hình phục vụ trong mùa dịch COVID-19

Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp nên HMH Việt Nam ra thông báo tình hình phục vụ khách hàng trong thời điểm nhạy cảm này.

Bình luận về bài viết