HMH.096700201 - Aladia

Đặc tính sản phẩm:
- Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
rửa có thể kéo dài.
- Bề mặt hoàn thiện: Mạ Cờ rôm

9,810,000.đ

Mô tả chi tiết

Đặc tính sản phẩm:
- Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
rửa có thể kéo dài.
- Bề mặt hoàn thiện: Mạ Cờ rôm
 

Hướng dẫn sử dụng

Bình luận

Sản phẩm liên quan