Kệ nối Bosch HMH.WTZ27410

  • Kệ chồng máy sấy trên máy giặt không ngăn kéo,
  • Màu trắng,
  • 66.8x69x60cm;
  • 1kg

740,000.đ

Mô tả chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

Bình luận

Sản phẩm liên quan