• Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2625GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2625GB

  2.080.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt gốm Palladium-glissée
  • Hơi nước duy trì 30g/min
  • Bắn hơi nước 85g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước (0/1/2)
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Chức năng Drip-top
  • Tính năng 3AntiCalc: Bao gồm 3 tính năng tự làm sạch, làm sạch chất kết tủa và chức năng chống kết tủa.
   
 • Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2650GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2650GB

  2.600.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt gốm Palladium-glissée
  • Bắn hơi nước 95g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước (0/1/2)
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Chức năng Drip-top
  • Tính năng 3AntiCalc: Bao gồm 3 tính năng tự làm sạch, làm sạch chất kết tủa và chức năng chống kết tủa.
   
 • Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2633GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2633GB

  2.290.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt gốm Palladium-glissée
  • Thêm hơi nước 30g/min
  • Bắn hơi nước 90g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Chức năng Drip-top
  • Tính năng 3AntiCalc: Bao gồm 3 tính năng tự làm sạch, làm sạch chất kết tủa và chức năng chống kết tủa.
   
 • Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA5080GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA5080GB

  5.200.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt gốm Palladium-glissée
  • Bắn hơi nước 200g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Chức năng Drip-top
  • Tính năng 3AntiCalc: Bao gồm 3 tính năng tự làm sạch, làm sạch chất kết tủa và chức năng chống kết tủa.
   
 • Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2301GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA2301GB

  1.880.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt bàn là bằng thép không gỉ
  • Thêm hơi nước 20g/min
  • Bắn hơi nước 70g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Tính năng 2AntiCalc: Bao gồm 2 tính năng tự làm sạch, hệ thống làm sạch chất kết tủa
   
 • Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA1070GB

  Bàn ủi hơi nước Bosch HMH.TDA1070GB

  2.920.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  • Bề mặt gốm Palladium-glissée
  • Thêm hơi nước 30g/min
  • Bắn hơi nước 110g/m
  • Chức năng ủi đứng
  • Điều khiển lượng hơi nước
  • Điều khiển nhiệt độ
  • Chức năng Drip-top
  • Tính năng 3AntiCalc: Bao gồm 3 tính năng tự làm sạch, làm sạch chất kết tủa và chức năng chống kết tủa.