Giá trị cốt lõi, tầm nhìn

 TẦM NHÌN
“Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm Châu Âu cho giải pháp căn hộ tại thị trường Việt Nam”

SỨ MỆNH

“Chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng và thị trường Việt Nam những sản phẩm từ Châu Âu cùng với sự trân trọng và tận tụy thông qua hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp để tạo ra những giá trị cho cuộc sống văn minh của người Việt” 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CON NGƯỜI– luôn là yếu tố hàng đầu để tạo ra sự thành công cho doanh nghiệp, đầu tư vào con người là đầu tư cho sự phát triển bền vững trong tương lai
TÔN TRỌNG– Luôn thể hiện sự tôn trọng từ trái tim đối với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và chính bản thân mình
ĐẠO ĐỨC – Luôn đề cao các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh từ lời nói, hành động và việc làm
CÂN BẰNG– Muốn phát triển bền vững phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống
CỘNG ĐỒNG– Gắn kết sự phát triển của công ty với sự phát triển của cộng đồng
ĐẦU TƯ – Đầu tư cho quá khứ, hiện tại và tương lai để đảm bảo sự phát triển bền vững và luôn tạo ra các giá trị mới cho công ty và đối tác