• Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28790HK

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28790HK

  42.900.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAP28480SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAP28480SG

  27.190.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAP28380SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAP28380SG

  25.750.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAT24480SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAT24480SG

  27.900.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 8 kg, 1200 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAK20060SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAK20060SG

  19.390.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 7 kg, 1000 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW32640EU

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW32640EU

  39.990.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 9 kg, 1600 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
  + i-DOS: tự động đo lường lượng nước giặt và nước xả phù hợp cho mỗi lần giặt
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28440SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28440SG

  35.390.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả
 • Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28480SG

  Máy giặt Bosch cửa trước HMH.WAW28480SG

  35.550.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  + Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
  + 9 chương trình giặt
  + Chức năng đặc biệt:
     - Thêm đồ khi giặt
     - Chống nhăn đồ sau khi giặt
     - Giặt siêu tốc - 15 phút
     - Thêm số lần xả