• Modo

  Modo

  3.210.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn ống dài với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: 4 màu
 • HMH.095191001 - Modo

  HMH.095191001 - Modo

  2.410.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn ống dài với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: Cờ rôm
 • Armonica

  Armonica

  5.210.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: 4 màu
 • HMH.095151001 - Armonica

  HMH.095151001 - Armonica

  4.110.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: Cờ rôm
 • HMH.090911101 - Capriccio Fusion

  HMH.090911101 - Capriccio Fusion

  7.910.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
  rửa có thể kéo dài.
  - Bề mặt hoàn thiện: Thép không ghỉ
 • HMH.090906501 - Capriccio

  HMH.090906501 - Capriccio

  6.910.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
  rửa có thể kéo dài.
  - Bề mặt hoàn thiện: Thép không ghỉ
 • HMH.090906701 - Verismo

  HMH.090906701 - Verismo

  7.210.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
  rửa có thể kéo dài.
  - Bề mặt hoàn thiện: Thép không gỉ
 • HMH.090906801 - Mandolin

  HMH.090906801 - Mandolin

  5.410.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm.
  - Bề mặt hoàn thiện: Thép không ghỉ
 • HMH.095071001- Gusto

  HMH.095071001- Gusto

  7.410.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: Mạ Cờ rôm
 • HMH.090911701- Grazia

  HMH.090911701- Grazia

  8.610.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm
  - Bề mặt hoàn thiện: Mạ Cờ rôm
 • HMH.096700201 - Aladia

  HMH.096700201 - Aladia

  9.810.000 đ
  Tình trạng: Còn hàng
  Đặc tính sản phẩm:
  - Vòi đơn với cơ cấu trộn nước bằng đĩa gốm và vòi
  rửa có thể kéo dài.
  - Bề mặt hoàn thiện: Mạ Cờ rôm