Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp nên HMH Việt Nam ra thông báo tình hình phục vụ khách hàng trong thời điểm nhạy cảm này.